Loading...

Τηλεφωνικές Παραγγελίες στο 2681021555

Πολιτική Απορρήτου

Ο παρών δικτυακός τόπος www.annasfika.gr είναι ηλεκτρονικό κατάστημα που δημιούργησε η επιχείρηση με επωνυμία BIANCO E NERO με έδρα την όδο Σκουφά 98, Άρτα 47100.

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε με προσοχή τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας. Κάθε φορά που κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας, συμφωνείτε ότι αποδέχεστε πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεσμεύεστε προς συμμόρφωση με αυτούς. Σε περίπτωση που δε συμφωνείτε και δεν αποδέχεστε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, παρακαλείστε να μην προχωρήσετε στη χρήση της Ιστοσελίδας.

Η εταιρεία BIANCO E NERO δύναται να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους χρήσης. Σε οποιαδήποτε εκ των ως άνω περιπτώσεων η εταιρεία BIANCO E NERO αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους Επισκέπτες/ Χρήστες από αυτή την Ιστοσελίδα για οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση ή αλλαγή. Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας της Ιστοσελίδας διέπεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θα ισχύουν από κοινού με τους παρόντες όρους. Σε περίπτωση σύγκρουσης, θα υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας.

Πνευματική ιδιοκτησία

Όλος ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, το κείμενο, τα γραφικά, η επιλογή και οι ρυθμίσεις αυτής, είναι ιδιοκτησία της εταιρείας BIANCO E NERO και είναι Δικαίωμα Πνευματικής της Ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή ή με οποιονδήποτε τρόπο χρήση αυτών, πέραν των χρήσεων που ρητώς ορίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο.

Τιμές Προϊόντων

Όλες οι τιμές που παρουσιάζονται στις ιστοσελίδες μας συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.. Οι τιμές αυτές αφορούν τα προϊόντα και τις ποσότητες οι οποίες είναι διαθέσιμες στην αποθήκη μας, ενώ www.annasfika.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές αυτές. Το www.annasfika.gr έχει δικαίωμα να μεταβάλλει τα ποσοστά των εκπτώσεων επί των αρχικών τιμών των προϊόντων καθ` όλη τη διάρκεια του έτους και οποτεδήποτε κρίνει αυτό σκόπιμο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των πελατών του.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Με σκοπό την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, συλλέγονται από τους πελάτες μας τα απαιτούμενα στοιχεία για την ασφαλή και αποτελεσματική διενέργεια των συναλλαγών τους, έναντι των οποίων η Ιστοσελίδα μας ακολουθεί τους όρους του παρόντος τμήματος και τις αρχές προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει σήμερα. Προκειμένου να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) της BIANCO E NERO  και να πραγματοποιηθούν παραγγελίες προϊόντων της, θα ζητηθεί η γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών στοιχείων από πλευράς του πελάτη. Συγκεκριμένα κατά την πραγματοποίηση της παραγγελίας, θα ζητηθεί το πλήρες ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση αποστολής των προϊόντων, ο αριθμός ενός τηλεφώνου επικοινωνίας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail). Τα δεδομένα αυτά επεξεργάζεται το κατάστημα τηρώντας την εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation), με σκοπό την υλοποίηση της παραγγελίας που δόθηκε από τον πελάτη και με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός αν κινηθεί η διαδικασία που ορίζει η νομοθεσία για την άρση του απορρήτου (Ν. 2225/1994) ή τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική εφαρμογή της Οδηγίας 24/2006. Η εταιρεία μας, για να μπορεί να παρέχει την καλύτερη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών στον καταναλωτή χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google και Skroutz Analytics. Μέσω της υπηρεσίας αυτής κοινοποιούνται ανώνυμα στατιστικά χρήσης στο Skroutz.gr, ενώ τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω αυτής της υπηρεσίας καλύπτονται από την πολιτική απορρήτου της google.gr και του Skroutz.gr, την οποία μπορείτε να βρείτε στο https://policies.google.com/privacy?hl=el και στο https://www.skroutz.gr/privacy.

Περιορισμός ευθύνης

Το κατάστημα δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική, αρνητικό ενδιαφέρον, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη ή για οποιεσδήποτε άλλες ζημιές τυχόν προκύψουν με οποιονδήποτε τρόπο, από λάθη, αδυναμίες, παραλείψεις ή απώλεια δεδομένων κατά τη μετάδοση ή τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας. Ουδεμία ευθύνη υπάρχει ακόμα και στην περίπτωση που συντρέχει υπαιτιότητα που απορρέει από ή σχετίζεται με την ορθή χρήση ή σωστή λειτουργία και διαβίβαση των πληροφοριών που διατίθενται. Το κατάστημα δεν ευθύνεται έναντι των πελατών / χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους, επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.annasfika.gr ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους. Η μεταφορά των εμπορευμάτων γίνεται με ευθύνη του πελάτη.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας είναι επιχείρηση  «BIANCO E NERO» η οποία ειδικεύεται στο ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ και εδρεύει: Σκουφά 98, πόλη Άρτα, ΤΚ 47100, Tηλέφωνο: 2681021555 , ΑΦΜ 066760697 e-mail: biancoenero27@gmail.com

Η BIANCO E NERO ενεργώντας ως “υπεύθυνος επεξεργασίας”, είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε αυτή την ιστοσελίδα. Στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα αναφερόμαστε στην BIANCO E NERO. χρησιμοποιώντας τους όρους “εταιρεία”, “εμείς”, “μας” και θα αναφερόμαστε σε εσάς χρησιμοποιώντας τους όρους “χρήστης”, “επισκέπτης”, “εσείς”, “σας”, “εσάς”.

Στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα σας εξηγήσουμε πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, πώς τα χρησιμοποιούμε, για ποιους σκοπός θα τα χρησιμοποιήσουμε καθώς και τα δικαιώματα και τις αξιώσεις που απορρέουν από αυτά.

Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι αντιμετωπίζουμε την προστασία των προσωπικών δεδομένων με μεγάλη σοβαρότητα και υπευθυνότητα και σας προτρέπουμε να χρησιμοποιείται την ιστοσελίδα μας αφού πρώτα έχετε διαβάσει αναλυτικά την παρούσα πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Παρακαλούμε επίσης να λάβετε υπόψη σας ότι ενδέχεται να αλλάζουμε, να τροποποιούμε, να προσθέτουμε, να καταργούμε ή να ανανεώνουμε αυτή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων δημοσιεύοντας μία νέα πολιτική σε αυτή την ιστοσελίδα.

Τι Είδους Προσωπικά Δεδομένα Συλλέγουμε από Εσάς και Πώς

Οι περισσότερες από τις υπηρεσίες μας δεν απαιτούν κανένα είδος εγγραφής, επιτρέποντάς σας να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας χωρίς να γίνεται η ταυτοποίησή σας. Παρόλα αυτά, για κάποιες υπηρεσίες ενδέχεται να σας ζητήσουμε Προσωπικά σας Δεδομένα που περιλαμβάνουν στοιχεία όπως το ονοματεπώνυμό σας, την διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, την πόλη κατοικίας σας, αριθμό τηλεφώνου. Υπάρχει πιθανότητα να συλλέξουμε και να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για να σας προσφέρουμε προϊόντα ή υπηρεσίες κατόπιν αιτήματός σας, να σας χρεώσουμε για προϊόντα και υπηρεσίες που ζητήσατε, για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών που πιστεύουμε ότι σας ενδιαφέρουν ή για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για άλλους σκοπούς όταν αυτό είναι απαραίτητο βάση συγκεκριμένων συνθηκών ή για περιπτώσεις που σας ενημερώνουμε σχετικά εξαρχής όταν συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα από εσάς, αναλόγως την περίπτωση.

Επιπλέον, τα στοιχεία που συλλέγουμε και διατηρούμε σε σχέση με εσάς, δύναται να συμπεριλαμβάνουν διεύθυνση IP, κριτήρια αναζήτησης, απαντήσεις σε ομάδες ερευνών και έρευνες, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε (όπως Internet Explorer, Google Chrome, Firefox ή Safari), οι φορές που είχατε πρόσβαση στην ιστοσελίδα και για πόσο χρόνο, το URL αναφοράς σας (η ιστοσελίδα από την οποία προέρχεστε για να φθάσετε στην ιστοσελίδα μας), cell IDs (αυτά αποτελούν τα μοναδικά αναγνωριστικά των πύργων τηλεπικοινωνιών που χρησιμοποιούνται από το κινητό σας τηλέφωνο όταν χρησιμοποιείτε υπηρεσίες με βάση τη θέση του κινητού τηλεφώνου ή της ταμπλέτας σας) και περαιτέρω υπηρεσίες με βάση τη θέση (π.χ. μετρήσεις GPS), τον πάροχο υπηρεσίας διαδικτύου (internet) ή το δίκτυο της τηλεφωνικής σας υπηρεσίας, το περιεχόμενο που μοιράζεστε με εμάς όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, ημερομηνία γέννησης, στοιχεία κωδικού πρόσβασης, απαντήσεις σε ερωτήματα ασφαλείας και οποιεσδήποτε άλλα στοιχεία ενδέχεται να μας παράσχετε.

Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται από εμάς για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας και της μέτρησης χρήσης της ιστοσελίδα μας για σκοπούς εσωτερικής έρευνας αγοράς. Για τον σκοπό αυτό, ενδέχεται να εγκαταστήσουμε “cookies” που συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης (“browser”) και τη συσκευή σας (π.χ. τομέας (domain) του παρόχου διαδικτυακών υπηρεσιών, λειτουργικό σύστημα και πλατφόρμα, ημερομηνία και ώρα πρόσβασης). Τα “cookies” είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποστέλλονται στον υπολογιστή σας και αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα “cookies” δεν βλάπτουν τον υπολογιστή σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής (“browser”) σας να σας ειδοποιεί όταν λάβετε ένα “cookie”, αυτό θα σας επιτρέψει να αποφασίσετε εάν θέλετε να το δεχτείτε ή όχι. Ωστόσο, εάν δεν το δεχτείτε, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του λογισμικού περιήγησης.

Πώς Μπορούν να Χρησιμοποιηθούν τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Δεσμευόμαστε πως όποτε μας παρέχετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, θα τα χρησιμοποιούμε σύμφωνα με το Εφαρμοστέο Δίκαιο περί απορρήτου, και για τους σκοπούς που παρατίθενται στην παρούσα Πολιτική.

Εάν χρησιμοποιείτε οποιεσδήποτε από τις υπηρεσίες μας καταγράφουμε τα προσωπικά σας στοιχεία και ενδέχεται να τα χρησιμοποιήσουμε για διάφορους σκοπούς, και κυρίως για:

1. να σας παρέχουμε το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών με λειτουργικό και αποτελεσματικό τρόπο

2. να σας παρουσιάζουμε περιεχόμενο και υλικό προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας και τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τις παρεχόμενες υπηρεσίες

3. να σας ενημερώνουμε για αλλαγές στις παρεχόμενες υπηρεσίες και να χειριζόμαστε παράπονα, σχόλια ή προβλήματα που δύναται να έχετε σε σχέση με τη χρήση σας των παρεχόμενων υπηρεσιών

4. με τη ρητή συγκατάθεσή σας, να σας παρέχουμε πληροφορίες για υπηρεσίες ή πληροφορίες οι οποίες θεωρούμε ότι ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν ή για να βελτιστοποιηθούν οι μελλοντικές συναλλαγές μαζί σας (πιθανά σύμφωνα με τις δηλωθείσες προτιμήσεις σας)

5. με τη ρητή συγκατάθεσή σας, να συμμετέχετε σε διαγωνισμό

6. με την ρητή συγκατάθεσή σας, να σας αποστέλλουμε ενημερωτικό υλικό (Newsletters) και πληροφορίες για εκδηλώσεις, διαγωνισμούς, όπως επίσης και για λόγους στατιστικούς, δημοσκόπησης και έρευνας

7. οικονομικούς/φορολογικούς ελέγχους ή αναφορές ή τιμολόγηση προϊόντων αν ποτέ χρειαστεί

8. ασφαλιστικές καλύψεις, εκπαιδευτικούς σκοπούς, διοικητικούς και νομικούς σκοπούς,

9. ό,τι απαιτείται από το νόμο ή σε σχέση με δικαστικές διαδικασίες ή εξωδικαστική επίλυση διαφορών

10. να προλαμβάνουμε, να εντοπίζουμε και να ερευνούμε παράνομες δραστηριότητες, παραβιάσεις τυχόν συμφωνιών ανάμεσα σε εσάς και εμάς και απειλές στην ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών

11. οποιεσδήποτε άλλες χρήσεις παρατίθενται στους Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας μας.

Πώς Προστατεύουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Έχουμε εφαρμόσει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την παροχή επαρκούς επιπέδου ασφάλειας και εμπιστευτικότητας των προσωπικών σας δεδομένων.

Για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγουμε ηλεκτρονικά, χρησιμοποιούμε δίκτυα δεδομένων που προστατεύονται, μεταξύ άλλων, από τυποποιημένo τείχος προστασίας (firewall) και προστασία μέσω κωδικών πρόσβασης. Κατά τη διεκπεραίωση των Προσωπικών σας Δεδομένων, λαμβάνουμε μέτρα εύλογα σχεδιασμένα ώστε να προστατεύουμε αυτές τις πληροφορίες από απώλεια, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, μετατροπή ή καταστροφή και από άλλες παράνομες μορφές επεξεργασίας.

Σκοπός των μέτρων είναι η προστασία των δεδομένων από τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή αλλοίωση, τυχαία απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή πρόσβαση και από άλλες παράνομες μορφές επεξεργασίας.

Ποιος έχει Πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα και σε Ποιον Διαβιβάζονται

Δεν θα πωλούμε, ούτε θα κοινοποιούμε ή μεταβιβάζουμε με άλλο τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους εκτός αυτών που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Ενδέχεται να κοινολογήσουμει προσωπικά δεδομένα σε κρατικούς φορείς και τρίτους που παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας, όπως πάροχοι φιλοξενίας ιστοσελίδων (web hosting), πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών, πάροχοι υπηρεσιών διαχείρισης σχέσεων με πελάτες (CRM), συνεργάτες μάρκετινγκ, συνεργάτες Media και πάροχοι υπηρεσιών στατιστικών στοιχείων χρήσης ιστοσελίδων (website analytics).

Όταν κοινολογούμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτους που εκτελούν υπηρεσίες για λογαριασμό μας, φροντίζουμε οι εν λόγω πάροχοι υπηρεσιών να χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα μόνο σύμφωνα με τις εντολές μας και δεν τους εξουσιοδοτούμε να χρησιμοποιούν ή να κοινολογούν τα προσωπικά δεδομένα παρά μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για να εκτελέσουν τις υπηρεσίες αυτές για λογαριασμό μας ή για να συμμορφωθούν με τυχόν ισχύουσες νομικές υποχρεώσεις.

Ενδέχεται επίσης, να κοινολογήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτους:

  • όταν κάτι τέτοιο απαιτείται δια νόμου,
  • για τους σκοπούς ή σε σχέση με νομικές διαδικασίες στις οποίες συμμετέχει, ή άλλως για τους σκοπούς υποστήριξης, άσκησης ή υπεράσπισης των νομικών της δικαιωμάτων,
  • που είναι αρχές επιβολής του νόμου ή άλλοι κρατικοί φορείς και που έχουν εκδώσει νόμιμο αίτημα κοινολόγησης των προσωπικών δεδομένων,
  • σε περίπτωση που θεωρούμε ότι η κοινολόγηση είναι απαραίτητη ώστε να προληφθεί βλάβη ή οικονομική ζημιά, ή σε σχέση με τυχόν έρευνα περί υποψίας ή ύπαρξης εγκληματικής δραστηριότητας.


Για πόσο Χρονικό Διάστημα Διατηρούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Θα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν ή για την συμμόρφωση με νομικές ή κανονιστικές απαιτήσεις.

Υποχρέωση Ρητής Συγκατάθεσης για Προωθητικές Ενέργειες/ Ενημερώσεις

Σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις (newsletters) ανάλογα με τις προτιμήσεις σας, για οποία θα επικοινωνούμε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, γραπτού μηνύματος μέσω κινητού τηλεφώνου και / ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτά πιθανά συμπεριλαμβάνουν ειδοποιήσεις για νέα προϊόντα, άρθρα, ειδικές προσφορές, διαγωνισμούς, ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις, και διαφημιστικές/ προωθητικές ενέργειες προϊόντων.

Η ιστοσελίδα μας βρίσκεται σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς περί προσωπικών δεδομένων και ακολουθεί αυστηρή πολιτική περί λήψης ρητής συγκατάθεσης ως προς τη λήψη τέτοιου είδους ενημερώσεων.

Έχετε το δικαίωμα να αλλάξετε γνώμη οποιαδήποτε στιγμή και να μας ζητήσετε να μην χρησιμοποιούμε πλέον τα προσωπικά σας στοιχεία για προώθηση προϊόντων. Σε κάθε περίπτωση, θα σας προσφέρουμε την ευκαιρία να διαγραφείτε από οποιαδήποτε υπηρεσία ή ενημέρωση στην οποία έχετε εγγραφεί. Οποτεδήποτε λάβετε άμεση προώθηση προϊόντων από εμάς, θα σας πούμε τον τρόπο με τον οποίο θα μπορείτε να διαγραφείτε. Εναλλακτικά μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας ως προς τη λήψη newsletters ή ως προς την ενημέρωση διαφημιστικών/ προωθητικών ενεργειών μέσω σχετικής λειτουργία της ιστοσελίδας μας.

Ποια Είναι τα Δικαιώματά σας και Πώς Μπορείτε να τα Ασκήσετε;

Όποτε επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα αυτά διατηρούνται ακριβή και ενημερωμένα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν. Μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα υπό τους όρους και εντός των ορίων που ορίζει ο νόμος:

1. το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα ως επεξεργάζονται από εμάς και, εάν πιστεύετε ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες που σχετίζονται με εσάς είναι λανθασμένες, παρωχημένες ή ελλιπείς, να ζητήσετε την διόρθωση ή την επικαιροποίησή τους,

2. το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ή τον περιορισμό τους σε συγκεκριμένες κατηγορίες επεξεργασίας,

3. το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας πριν από αυτήν την ανάκληση,

4. το δικαίωμα εναντίωσης, συνολικά ή εν μέρει, στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων,

5. το δικαίωμα εναντίωσης σε δίαυλο επικοινωνίας που χρησιμοποιείται για άμεσους προωθητικούς σκοπούς και

6. το δικαίωμα να ζητήσετε την φορητότητά τους, δηλαδή την επιστροφή σε εσάς των προσωπικών δεδομένων που έχετε παράσχει σε εμάς ή την μεταφορά σε πρόσωπο της επιλογής σας, σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή, χωρίς παρεμπόδιση εκ μέρους μας και με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας στις οποίες υπόκεισθε.

Επικοινωνία Μαζί μας

Δικαιούστε να γνωρίζετε τα Προσωπικά Δεδομένα που διατηρούμε για εσάς και να έχετε πρόσβαση σε αυτά. Για να ζητήσετε αντίγραφό τους, διορθώσεις, διαγραφή τους ή για οποιαδήποτε ερώτηση που σχετίζεται με τα Προσωπικά Δεδομένα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 2681021555 ή μέσω email στο biancoenero27@gmail.com

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να προβείτε σε καταγγελία αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, σας γνωστοποιούμε ότι Αρμόδια Αρχή είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), η οποία βρίσκεται επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθμός 1 – 3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, με Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6475600 και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: contact@dpa.gr


BACK TO TOP